Đại học Công nghệ Sydney (UTS)

Founded 1965 as New South Wales Institute of Technology, acquired present status and title 1988. Kuring-gai College of Advanced Education and the Institute of Technology and Adult Teacher Education of Sydney College of Advanced Education amalgamated with the University 1990.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 3
Các bộ môn 24
Học phí mỗi năm
Nội tệ: AUD
5.000,00 AU$9.000,00 AU$
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: New South Wales higher school Certificate (NSW HSC) with matriculation, or recognized equivalent
  • Tùy chọn miễn phí: None for local undergraduate students
Tiền tệ của bạn: USD
3.288,24 US$5.918,84 US$

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.