Đại học Middlesex

Vương quốc Anh, London , North London Buisness Park (Building 2) Oakleigh Road South

Founded 1973 as Middlesex Polytechnic. Acquired present status and title 1992, with corporate status funded by central government through the HEFCE (Higher Education Funding Council for England).

Cấp quỹ: Chưa rõ
Lớp 4
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 8
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: General Certificate of Secondary Education (GCSE) with passes in 5 subjects, including 2 at Advanced ('A') level, or 4 subjects with 3 at 'A' level, or BIEC National Certificate/Diplomas, or 1 Open University credit. International Baccalaureate with minimum of 24 points, other foreign or/equivalent

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.