Đại học Drexel

Founded 1891 as Drexel Institute of Art, Science and Industry. Acquired present title 1970.

Cấp quỹ: Tư nhân
Chứng nhận: Middle States Commission on Higher Education
Lớp 5
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 13
Học phí mỗi năm
Nội tệ: USD
18.752,00 US$18.752,00 US$
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Graduation from high school or officially certified equivalent, and College Board SAT or ACT examination. TOEFL test for foreign students
Tiền tệ của bạn: USD
18.752,00 US$18.752,00 US$

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.