Đại học Hawaii tại Mänoa

Founded 1907 as a land-grant college of agriculture and mechanic arts. With the addition of College of Arts and Sciences in 1920, the College acquired its current name.

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: Western Association of Schools and Colleges
Lớp 5
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 12
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Graduation from high school or equivalent, and College Board SAT or ACT examination. TOEFL test for foreign students

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.