Đại học Aalto

Phần Lan, Espoo , Lämpömiehenkuja 2- Otaniemi

Founded 2010 following the merger of Helsingin kauppakorkeakoulu (Helsinki School of Economics and Business Administration - HSE) founded 1911, Taideteollinen korkeakoulu - Konstindustriella högskolan (University of Art and Design, Helsinki - TaiK) founded 1871 and Teknillinen korkeakoulu-Tekniska högskolan (Helsinki University of Technology - TKK) founded 1849.

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: Ministry of Education and Culture
Lớp 3
Ngôn ngữ 3
Các bộ môn 8
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate (ylioppilastutkinto) or equivalent and entrance examination
Khóa học trực tuyến ngắn 1

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.