Đại học Kyung Hee (KHU)

Hàn Quốc, Seoul , 26, Kyungheedae-ro Dongdaemoon-gu

Được thành lập năm 1949 với tư cách là College College, có được tình trạng hiện tại và Tiêu đề 1951. Một tổ chức tư nhân được hỗ trợ tài chính bởi các lợi ích kinh doanh tư nhân, và bao gồm ba cơ sở: Seoul, Suwon và Kwangnung.

Cấp quỹ: Tư nhân
Chứng nhận: Hội đồng giáo dục đại học Hàn Quốc (KCUE)
Lớp 3
Ngôn ngữ 2
Các bộ môn 42
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Tốt nghiệp từ trường trung học và kỳ thi tuyển sinh

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.