Đại học Sydney (USYD)

Founded 1850. The oldest University in Australia. Cumberland College of Health Sciences, Sydney College of the Arts, N.S.W. State Conservatorium of Music and two parts of Sydney College of Advanced Education, Institute of Nursing Studies, and Sydney Institute of Education (formerly Sydney Teachers' College) amalgamated with the University 1990.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 3
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 94
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary higher school certificate or recognized foreign equivalent, or previous tertiary study. Direct entrance to second year on completion of studies in another tertiary institution. Overseas students must show proficiency in English (6.5 IELTS or 577 TOEFL minimum with a test of written English minimum of 4.5)
Khóa học trực tuyến ngắn 23

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.