Đại học bang Iowa (ISU)

Hoa Kỳ, Iowa, Ames , 117 Beardshear Hall

Founded 1858.

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: North Central Association of Colleges and Schools
Lớp 3
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 7
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Graduation from high school or equivalent, and College Board SAT or ACT examination. TOEFL test for foreign applicants for whom English is a second language

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.