Đại học Milan

Ý, Milan , Via Festa del Perdono 7

Founded 1924. Under the jurisdiction of the Ministry of Universities and Scientific and Technological Research but enjoys administrative autonomy.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 3
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 9
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate (maturità)

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.