Đại học Alaska Fairbanks

Founded 1917 as Agricultural College and School of Mines. Acquired present title 1935. The main Campus of the University of Alaska System.

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: Northwest Association of Colleges and Schools
Lớp 3
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 8
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Graduation from high school or equivalent, and College Board SAT or ACT examination. Baccalaureate programmes have more specific requirements. TOEFL test for foreign students
Khóa học trực tuyến ngắn 11

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.