Đại học Brunei Darussalam (UBD)

Brunei, Gadong , Tungku Link Road

Founded 1985.

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: Ministry of Education, Brunei Darussalam
Lớp 3
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 16
Học phí mỗi năm
Nội tệ: BND
1.500,00 BND39.000,00 BND
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: General Certificate of Education (GCE) 'A' levels, International Baccalaureate (I.B.), or equivalent
Tiền tệ của bạn: USD
1.109,48 US$28.846,41 US$

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.