Founded 1869. New Zealand's oldest University. Incorporated Dunedin College of Education 2007.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 4
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 4
Học phí mỗi năm
Nội tệ: NZD
1.976,00 NZ$13.250,00 NZ$
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Acceptable grades in the New Zealand National Certificate of Educational Achievement, University of Otago Foundation Studies Certificate or recognized foreign equivalents
Tiền tệ của bạn: USD
1.227,06 US$8.228,02 US$

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.