Founded 1948 as a college of the University of London. Acquired present status and title 1962.

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: National Universities Commission (NUC)
Lớp 4
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 19
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Universities Matriculation Examination (UME). Secondary School Certificate of Education (SSCE) with 5 credits, including English

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.