Hệ thống Đại học Philippines

Founded 1908. An autonomous unit of the University System. Acquired current status 1982

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 3
Ngôn ngữ 2
Các bộ môn 44

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.