Viện khai thác mỏ quốc gia Saint-Petersburg có tên sau GV Plekhanov (TU)

Nga, Saint Petersburg , Vasilevskii ostrov 21 Linija 2

Founded 1773. Acquired present status 1991.

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: The Ministry of Education and Sciences of the Russian Federation
Lớp 4
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 8
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary education certificate (Attestat o srednem obrazovanii)

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.