Đại học Quốc gia Singapore (NUS)

Singapore, Tân Gia Ba , 21 Lower Kent Ridge Road

Founded 1905 as The Straits Settlements and Federated Malay States Government Medical School. Established as National University of Singapore 1980 through the merger of University of Singapore and Nanyang University.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 3
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 14
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Singapore-Cambridge General Certificate of Education (GCE) with Advanced ('A') level or equivalent
Khóa học trực tuyến ngắn 19

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.