Đại học Cape Town (UCT)

Founded 1829 as College by local community, acquired official status 1873. Became University by Act of Parliament 1916 and granted Charter 1918. An autonomous institution receiving financial support (50%) from the State. Open to all who meet the academic requirements, regardless of colour, race, sex or religion.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 4
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 8
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Matriculation Certificate or certificate of exemption issued by the Joint Matriculation Board
Khóa học trực tuyến ngắn 23

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.