Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST)

Hàn Quốc, Daejeon , 291 Daehak-ro, Yuseong-gu

Founded in 1971 as nation's first research-oriented science and engineering institution. Campus moved from Seoul to the Daedeok Science Town in Daejeon in 1989

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: Ministry of Science and ICT
Lớp 3
Ngôn ngữ 2
Các bộ môn 6
Yêu cầu
  • Tùy chọn miễn phí: Free of charge
Khóa học trực tuyến ngắn 23

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.