Đại học Gothenburg (GU)

Founded 1891 as Gothenburg University College. Became an independent university college with the same status as the two national universities of Uppsala and Lund 1907. Acquired present status and title 1954 through the amalgamation of this college with the Medical College founded 1949.

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: Swedish Higher Education Authority (UKA)
Lớp 5
Ngôn ngữ 2
Các bộ môn 9
Học phí mỗi năm
Nội tệ: SEK
55.000,00 SEK200.000,00 SEK
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate or foreign equivalent and a documented good knowledge of English. TOEFL test for foreign students (at least 500)
Tiền tệ của bạn: USD
5.149,82 US$18.726,63 US$

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.