Founded 1967 as branch of University of Stockholm. Faculties of Medicine and Engineering added 1969, Arts and Science 1970, Teacher Training College 1977, Department of Theme Research 1980 and Faculty of Health Sciences 1986. Acquired present status and title 1975.

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: Swedish Higher Education Authority (UKA)
Lớp 4
Ngôn ngữ 2
Các bộ môn 5
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate or foreign equivalent, and knowledge of Swedish and English

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.