Đại học Basel

Founded 1460 under the authority of Papal Bull of Pius II. Under the jurisdiction of the Canton of Basle 1830. Became autonomous 1996.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 3
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 7
Học phí mỗi năm
Nội tệ: CHF
850,00 CHF850,00 CHF
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate (Maturitätszeugnis) or recognized foreign equivalent
Khóa học trực tuyến ngắn 2
Tiền tệ của bạn: USD
951,12 US$951,12 US$

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.