Đại học Basel

Founded 1460 under the authority of Papal Bull of Pius II. Under the jurisdiction of the Canton of Basle 1830. Became autonomous 1996.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 3
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 7
Học phí mỗi năm
Nội tệ: CHF
850,00 CHF850,00 CHF
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate (Maturitätszeugnis) or recognized foreign equivalent
Khóa học trực tuyến ngắn 2
Tiền tệ của bạn: USD
927,33 US$927,33 US$

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
We use cookies to improve your experience on our site. To find out more read our Chính sách Quyền riêng tư.