Đại học Zurich (UZH)

Founded 1833. The first University founded by a liberal democratic state without ecclesiastical or royal patronage. Given extensive autonomy 1998.

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: OAQ, AACSB, EQUIS, EAEVE
Lớp 3
Ngôn ngữ 2
Các bộ môn 7
Học phí mỗi năm
Nội tệ: CHF
720,00 CHF720,00 CHF
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate (Maturitätszeugnis) or recognized equivalent
Khóa học trực tuyến ngắn 4
Tiền tệ của bạn: USD
820,72 US$820,72 US$

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.