Đại học Fribourg

Thụy Sĩ, Fribourg , Avenue de l'Europe 20

Founded 1889, including Faculties of Law and Arts and Humanities. Faculty of Theology established 1890, and Science 1895. Created by the Canton of Fribourg, the University is a State institution which receives financial support from the Canton of Fribourg, the Swiss State and other Swiss cantons.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 3
Ngôn ngữ 2
Các bộ môn 5
Học phí mỗi năm
Nội tệ: CHF
655,00 CHF655,00 CHF
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate (baccalauréat or maturité fédérale) or recognized foreign equivalent
Tiền tệ của bạn: USD
736,95 US$736,95 US$

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.