Đại học Geneva

Thụy Sĩ, Giơ-ne-vơ , 24, rue du Général-Dufour

Founded 1559 as Schola Genevensis by Calvin, established as university 1873. Under the supervision of the Department of Public Education and financed by the State.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 3
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 27
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate (Maturité/ baccalauréat) or equivalent
Khóa học trực tuyến ngắn 25

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.