Đại học Neuchâtel

Thụy Sĩ, Neuchâtel , Faubourg de l’Hôpital 41

Founded 1838 as Academy, became University 1909. Under the responsibility of the Cantonal authorities.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 3
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 5
Học phí mỗi năm
Nội tệ: CHF
2.400,00 CHF2.400,00 CHF
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate (Baccalauréat or Maturité) or recognized equivalent
Tiền tệ của bạn: USD
2.700,29 US$2.700,29 US$

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.