Founded 1982, incorporating the Ankara Academy of Economic and Commercial Sciences, the Faculties of Medicine, Pharmacy, and Dentistry, the Ankara State Academy of Engineering and Architecture, and the Institute of Gazi Education and Training. An autonomous State institution.

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: Council of Higher Education (YÖK)
Lớp 3
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 25
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate (graduation from Lycée) and entrance examination

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.