Imperial College London

Founded 1907 as a merger of the Royal College of Science, the Royal School of Mines and the City and Guilds College, and the Imperial College School of Medicine. Merged with St Mary's Hospital Medical School, 1988, and the National Heart and Lung Institute, 1995, Charing Cross and Westminster Medical School and Royal Postgraduate Medical School, 1997 to form with the existing departments on the St Mary's and Royal Brompton campuses the Imperial College Faculty of Medicine. Wye College and the Kennedy Institute of Rheumatology merged with the College in 2000.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 3
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 7
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: General Certificate of Education (GCE) with 3 subjects at Advanced ('A') level, or recognized equivalent
Khóa học trực tuyến ngắn 63

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.