Founded 1829. The College has grown through mergers with several institutions which include the United Medical and Dental Schools of Guy's and St. Thomas Hospitals, Chelsea College, Queen Elizabeth College, and the Institute of Psychiatry. Granted degree-awarding power in its own right 2006.

Cấp quỹ: Chưa rõ
Lớp 3
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 8
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: GCSEs with A levels. Mature students may be assessed on an individual basis. Good command of English.
Khóa học trực tuyến ngắn 16

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.