Cao đẳng Columbia

Founded 1851. A private institution affiliated to the Disciples of Christ Church.

Cấp quỹ: Tư nhân
Chứng nhận: North Central Assocation of Colleges and Schools
Lớp 3
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 14
Học phí mỗi năm
Nội tệ: USD
3.093,00 US$3.732,00 US$
Khóa học trực tuyến ngắn 57
Tiền tệ của bạn: USD
3.093,00 US$3.732,00 US$

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
We use cookies to improve your experience on our site. To find out more read our Chính sách Quyền riêng tư.