Đại học bang Coppin

Founded 1900. Became Teachers's College 1930, and acquired present title 1967. A State institution and member of the University of Maryland System.

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: Middle States Association of Colleges and Schools, Individual Program Accreditations
Lớp 4
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 4
Học phí mỗi năm
Nội tệ: USD
2.502,00 US$5.593,00 US$
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Graduation from high school or equivalent, and College Board SAT or ACT examination. TOEFL test for foreign students
Tiền tệ của bạn: USD
2.502,00 US$5.593,00 US$

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.