Đại học Manitoba (UM)

Canada, Winnipeg , 66 Chancellors Circle

Founded 1877 on the model of the University of London, as an examining and degree-conferring body. Appointed the first Professors 1904.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 3
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 67
Học phí mỗi năm
Nội tệ: CAD
2.227,00 CA$2.227,00 CA$
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate or recognized foreign equivalent
Tiền tệ của bạn: USD
1.625,73 US$1.625,73 US$

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.