Founded 1746 as College of New Jersey, and acquired present title 1896.

Cấp quỹ: Tư nhân
Chứng nhận: Middle States Association of Colleges and Schools
Lớp 3
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 31
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Graduation from high school or equivalent, and College Board SAT or ACT examination. TOEFL test for foreign students
Khóa học trực tuyến ngắn 24

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.