Đại học Purdue

Founded 1869. A State-assisted System with its main Campus at West Lafayette, and others at: Fort Wayne, Hammond (Calumet), Indianapolis, and Westville (North Central). Also reaches other cities through its Statewide Technology Programme.

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: North Central Association of Colleges and Schools
Lớp 5
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 14
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Graduation from high school or equivalent, and College Board SAT or ACT examination. TOEFL test for foreign students
Khóa học trực tuyến ngắn 67

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.