Trường đại học California, Los Angeles (UCLA)

Founded 1919 as Southern Branch of the University of California, became University of California at Los Angeles 1927. Graduate degree programmes authorized 1933. Acquired present title 1958.

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: Western Association of Colleges and Schools
Lớp 4
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 13
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Graduation from high school or equivalent, and College Board SAT or ACT examination. TOEFL test for foreign students

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.