Đại học Iowa

Founded 1847, offered first instruction at post secondary level 1855.

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: North Central Association for Colleges and Schools
Lớp 4
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 22
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Graduation from high school or equivalent, and College Board SAT or ACT examination. TOEFL test for foreign students

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.