Đại học Royal Roads (RRU)

Founded 1995 by the Government of British Columbia. The institution offers a blend of web-based and classroom courses, or online only.

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: AUCC, WARUCC
Lớp 3
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 14

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.