Đại học Toronto - Đại học St. Michael's College (USMC)

Canada, Toronto , 81 St. Mary Street

Founded 1852 as St. Michael's College, acquired present status and title 1958. A Federated University of the University of Toronto.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 3
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 9
Học phí mỗi năm
Nội tệ: CAD
510,00 CA$4.598,00 CA$
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate or recognized foreign equivalent
Tiền tệ của bạn: USD
370,30 US$3.338,54 US$

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.