University of the Pacific (UPACIFICO)

Chile, Santiago , Avenida Las Condes 11121 Las Condes

Founded 1976 as Escuela de Publicidad de Chile, became Instituto Profesional del Pacífico in 1982. Acquired present status 1990.

Cấp quỹ: Tư nhân
Chứng nhận: National Accreditation Commission (CNA)
Lớp 4
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 7
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary School Certificate (Licencia de Educación Media), and entrance examination

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.