Đại học Diego Portales (UDP)

Chile, Santiago , Manuel Rodríguez Sur 415

Founded 1982, acquired autonomous status 1993. A private institution.

Cấp quỹ: Tư nhân
Chứng nhận: National Accreditation Commission (CNA)
Lớp 4
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 10
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate, National university admission test and interviews

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.