University of Palermo (UP)

Argentina, Bu-ê-nốt Ai-rết , Av. Córdoba 3501, esq. Mario Bravo

Founded 1986 as Community College, acquired present status and title 1990.

Cấp quỹ: Tư nhân
Chứng nhận: CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria), RIBA (Royal Institute of British Architects).
Lớp 4
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 8
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate (bachillerato)
Khóa học trực tuyến ngắn 3

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.