Đại học Bắc Kinh (PKU)

Trung Quốc, Bắc Kinh , 5 Yiheyyuan Road Haidan District

Founded 1898 as Metropolitan University. Reorganized 1952. Merged with Beijing Medical University 1999.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 2
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 36
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Graduation from senior middle school and entrance examination
Khóa học trực tuyến ngắn 46

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.