Đại học Jiao Tong Thượng Hải

Founded 1896 as Nanyang Public School, became Jiaotong University 1921, and acquired present title 1959.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 2
Các bộ môn 30
Khóa học trực tuyến ngắn 9

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.