Đại học Tokyo

Nhật Bản, Tokyo , 7-3-1 Hongo Bunkyo-ku

Established 1877, amalgamating several institutions that had existed from the 18th and the early 19th centuries. Renamed Imperial University and then Tokyo Imperial University before becoming Tokyo Daigaku (University of Tokyo) again in 1947. Incorporated as National University Corporation in 2004

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT)
Lớp 3
Ngôn ngữ 2
Các bộ môn 51
Học phí mỗi năm
Nội tệ: JPY
141.000 JP¥402.000 JP¥
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: High school diploma or equivalent and entrance examination
Khóa học trực tuyến ngắn 16
Tiền tệ của bạn: USD
936,97 US$2.671,36 US$

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.