Cao đẳng y tế Thẩm Dương

Founded 1949 as nursing school, acquired present status and title 1987.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 1
Các bộ môn 10

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.