Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc (USTC)

Trung Quốc, Hợp Phì , N°96, JinZhai Road Baohe District

Founded 1958. Incorporated Hefei Economic and Technological Institute and acquired present title 1999.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 2
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 18
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Graduation from senior middle school and entrance examination

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.