Viện Công nghệ Bờ biển (ESPOL)

Ecuador, Guayaquil , Apartado 09-01-5863 Campus Gustavo Galindo V Km 30.5 Via Perimetral

Founded 1958 as a State institution under the jurisdiction of the Ministry of Education, but enjoys some autonomy.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 4
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 10
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate (bachillerato) and entrance examination

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
We use cookies to improve your experience on our site. To find out more read our Chính sách Quyền riêng tư.