Simón Bolívar Đại học Andean Ecuador (UASB)

Ecuador, Sucre , Real Audiencia 73

Founded 1985 by the Parlamento Andino. An international Institution for Andean co-operation and integration, mostly oriented towards Postgraduate studies. Ecuador branch founded in 1992.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 3
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 8
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Recognized University Degree

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
We use cookies to improve your experience on our site. To find out more read our Chính sách Quyền riêng tư.