Đại học Espiritu Santo chuyên ngành (UEES)

Ecuador, Guayaquil , Apartado 09-01-4842 Vía La Puntilla, Samborondón, Km 2.5

Founded 1993.

Cấp quỹ: Tư nhân
Chứng nhận: CONESUP
Lớp 3
Ngôn ngữ 2
Các bộ môn 8
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate (bachillerato) or recognized foreign equivalent, and entrance examination, or satisfactory completion of a pre-university programme

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
We use cookies to improve your experience on our site. To find out more read our Chính sách Quyền riêng tư.