Đại học Kinh tế Thái Bình Dương (UPACIFICO)

Ecuador, Ki-tô , Apartado 17-08-8229 El Pinar Alto, Calle B N48-177

Founded 1994, legally recognized by the Government of Ecuador 1997.

Cấp quỹ: Tư nhân
Lớp 2
Ngôn ngữ 2
Các bộ môn 6
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate (bachillerato)

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
We use cookies to improve your experience on our site. To find out more read our Chính sách Quyền riêng tư.