Bán đảo Santa Elena State University (UPSE)

Ecuador, La Libertad , Casilla Postal No. 09 - 11 - 16459 Vía La Libertad-Santa Elena

Founded on Wednesday, July 22nd., 1998. LoCATION: La Libertad, Provincia de Santa Elena, Ecuador, South America Accredited

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: CEAASES: Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Educación Superior
Lớp 2
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 7
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: ENES, National Exam for Higher Education
  • Tùy chọn miễn phí: State Universities are free in Ecuador

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
We use cookies to improve your experience on our site. To find out more read our Chính sách Quyền riêng tư.